Modul Art Academy

A Modul Art Academy független művészeti szabadiskola Budapesten, belváros közeli központtal.

Képző- és iparművészeti alkotó programokat és tanfolyamokat speciálisan felnőtteknek szervezzük: a művészeti tevékenységekben teljesen kezdőknek és amatőr művészek számára.

A 2015-ben alapított iskolánk programjaival lehetőséget nyújtunk valódi művészeti élményen keresztül a kreatív képességek ápolására.

Kiváló művészoktatók és kidolgozott oktatási tematikák a garancia, hogy hallgatóink rövid idő alatt látványos eredményeket érnek el. Az elméleti és technikai ismeretek, módszerek átadása mellett  támogatjuk a tanfolyamok résztvevőit a kreatív és művészi látásmódjuk szélesítésében. Igény szerint az önálló alkotótevékenységhez külön programok keretében nyújtunk egyéni támogatást.

Modul rendszerünk biztosítja, hogy hallgatóink érdeklődésük, előképzettségük és szabad idejük szerint válasszanak kurzusokat, melyeket alkalomszerűen vagy tudatosan egymásra építve is elvégezhetnek.

Jelenleg a 10 hetes modul tanfolyamok, az egész napos hétvégi tanfolyamok és a rövid, 1-3 alkalmas kurzusok közül választhatnak a jelentkezők.

Missziónk

Az alkotás öröme és a művészetekkel való találkozások inspirációt adnak önmagunk és környezetünk számára is. Hisszük, hogy az alkotói lét nem privilégium, hanem mindenki számára nyitva álló út.

Küldetésünk, hogy minden egyes résztvevőnk művészeti élménnyel és szakmai ismeretekkel gazdagodjon, miközben saját kreatív képességei fejlődnek.

Az öröm és siker élményén túl személyre szóló támogatással vezessük hallgatóinkat az úton, ahol kutathatják és felfedezhetik saját gondolataik és érzéseik kifejezésének eszköztárát, kreatív látásmódjukat.

Azon munkálkodunk, hogy minél több ember számára közelebb hozzuk a képzőművészetek sokszínű világát, megmutassuk és átadjuk annak valódi értékeit.

Alapelveink

  • Hisszük, hogy a művészetekhez való minél személyesebb kapcsolatot, az alkotói módszerek, eszközök, és az alkotás szellemi folyamatának megismerését aktív, gyakorló művészek közvetítésével tudjuk a leghatékonyabban támogatni. Művész oktatóink jeles képző- és iparművészek, akik saját alkotói módszereiket oktatják, művészeti alapismeretekkel kiegészítve.

  • Hisszük, hogy a művészeti alkotótevékenység érzelmi és intellektuális folyamatán keresztül nemcsak kreatív képességeink, hanem ismeretünk önmagunkról és környezetünkről is formálódik. Minden érdeklődő számára lehetőséget biztosítunk a tanfolyamokon való részvételre. Éppen ezért nem vizsgáljuk a hozzánk jelentkezők előképzettségét vagy egyéb képességeit, minden jelentkezést elfogadunk és a csoportok mérete szerint egyéni támogatást adunk a különböző előképzettségű résztvevők számára.

  • Arra ösztönözzük hallgatóinkat, hogy a kurzusokon megismert technikákat, módszereket otthon folytassák, gyakorolják. Az otthoni alkotó tevékenységet további kurzusokkal, műhely gyakorlatokkal és egyéni konzultációkkal tudjuk a későbbiekben is támogatni.

  • Kiemelten figyelünk a felnőtt résztvevők személyes igényeire is, akik sok esetben munka és családi kötelezettségeik mellett választják kikapcsolódásnak, önképzésnek kurzusainkat. Kulturált és inspiráló környezetben, minőségi művészeti eszközök és anyagok biztosításával tesszük kényelmesebbé a részvételt.

  • Az elért eredmények, hallgatóink látványos fejlődése, kibontakozása mindannyiunkat büszkeséggel tölt el, melyet örömmel mutatunk meg másoknak is. Évente egyszer hallgatóink és művész oktatóink alkotásaiból közös kiállítást szervezünk.

    Online kiállítási katalógus – 2018