Modul Art Academy

A Modul Art Academy független művészeti szabadiskola Budapesten, belváros közeli, jól megközelíthető központtal.

Programjainkat és tanfolyamainkat a képző- és iparművészet széles skálájából válogattuk össze, melyeket kifejezetten felnőtteknek szervezünk. Olyan felnőttek számára, akik fejleszteni szeretnék művészi képességeiket vagy egyszerűen ki szeretnének szakadni a mindennapok monotóniájából. Akik aktív kikapcsolódással, az alkotótevékenység által keresik az érzelmi-lelki feltöltődést és kulturális élményeket. 

Kurzusaink és programjaink valódi művészeti élményen keresztül nyújtanak lehetőséget a kreatív képességek ápolására, fejlesztésére.

Iskolánkat 2015-ben alapítottuk, az évek során számos kiváló művész csatlakozott hozzánk oktatóként. Speciálisan kidolgozott kidolgozott oktatási tematikák a garancia, hogy hallgatóink rövid idő alatt látványos eredményeket érnek el. Az önkifejezés számos eszköze, módszere nyújt segítséget, hogy megtaláljuk annak számunkra legkifejezőbb módját. Az elméleti és technikai ismeretek, módszerek átadása mellett  támogatjuk a tanfolyamok résztvevőit a kreatív és művészi látásmódjuk szélesítésében. Mindezt a folyamatot segíti a családias és közvetlen légkör,  amelyben az alkotás, tanulás zajlik.

Modul rendszerünk lehetővé teszi, hogy hallgatóink érdeklődésük, előképzettségük és szabad idejük szerint válasszanak kurzusokat, melyeket alkalomszerűen vagy egymásra épülve, folyamatosan is végezhet.

10 hetes modul tanfolyamok, az egész napos hétvégi tanfolyamok és a rövid, 1-3 alkalmas kurzusok közül választhatnak a jelentkezők.

Missziónk

Szeretnénk megmutatni, hogy az alkotói lét nem privilégium, hanem mindenki számára nyitva álló út. Az alkotás öröme és a művészetekkel való találkozások inspirációt adnak önmagunk és környezetünk számára is.

Küldetésünk, hogy a minőségi és akadémiai szintű kurzusokon minden egyes résztvevőnk művészeti élménnyel és szakmai ismeretekkel gazdagodjon, miközben saját kreatív képességei fejlődnek.

Az öröm és siker élményén túl személyre szóló támogatással vezessük hallgatóinkat az úton, ahol kutathatják és felfedezhetik saját gondolataik és érzéseik kifejezésének eszköztárát, kreatív látásmódjukat.

Azon munkálkodunk, hogy minél több ember számára közelebb hozzuk a képzőművészetek sokszínű világát, az online és műtermi kurzusainkon átadjuk annak valódi értékeit.

Alapelveink

  • Hisszük, hogy a művészetekhez való kötődést, a minél személyesebb kapcsolatot, az alkotói módszerek, eszközök, és az alkotás szellemi folyamatának megismerését gyakorló és elismert művészek közvetítésével tudjuk a leghatékonyabban támogatni. Művész oktatóink jeles képző- és iparművészek, akik saját alkotói módszereiket oktatják, művészeti alapismeretekkel kiegészítve.

  • Hisszük, hogy a művészeti alkotótevékenység érzelmi és intellektuális folyamatán keresztül nemcsak kreatív képességeink, hanem ismeretünk önmagunkról és környezetünkről is formálódik. Minden érdeklődő számára lehetőséget biztosítunk a tanfolyamokon való részvételre. Éppen ezért nem vizsgáljuk a hozzánk jelentkezők előképzettségét vagy egyéb képességeit, minden jelentkezést elfogadunk és a csoportok mérete szerint egyéni támogatást adunk a különböző előképzettségű résztvevők számára.

  • Arra ösztönözzük hallgatóinkat, hogy a kurzusokon megismert technikákat, módszereket otthon folytassák, gyakorolják. Az otthoni alkotó tevékenységet további kurzusokkal, műhely gyakorlatokkal és egyéni konzultációkkal tudjuk a későbbiekben is támogatni.

  • Kiemelten figyelünk a felnőtt résztvevők személyes igényeire is, akik sok esetben munka és családi kötelezettségeik mellett választják kikapcsolódásnak, önképzésnek kurzusainkat. Kulturált és inspiráló környezetben, minőségi művészeti eszközök és anyagok biztosításával tesszük kényelmesebbé a részvételt.

  • Az elért eredmények, hallgatóink látványos fejlődése, kibontakozása mindannyiunkat büszkeséggel tölt el, melyet örömmel mutatunk meg másoknak is. Évente egyszer hallgatóink és művész oktatóink alkotásaiból közös kiállítást szervezünk.