Adatkezelési tájékoztató a TAR-ART Kft. által üzemeltetett weboldalhoz kapcsolódó adatkezeléséhez

A TAR-ART Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelő: TAR-ART Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Cirmos utca 8. tetőtér

Telefonszám: +36-70/432-6481

E-mail cím: info@modulartacademy.hu

Képviselő: Tar Csilla

Képviselő elérhetősége: +36-70/432-6481

Adatkezelő által üzemeltetett weboldal

Adatkezelő a tevékenységre vonatkozóan az alábbi linken elérhető weboldalak, microsite-o(ka)t üzemelteti:

https://online.modulartacademy.hu/

I. A weboldalon található elehetőségeken keresztül történő kapcsolatfelvétel során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A weboldal felhasználói a weboldalon található adatkezelő elérhetőségein keresztül felvehetik a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Érintettek kategóriái:

Az adatkezelővel kapcsolatfelvételt kezdeményező magánszemélyek

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás a kapcsolatfelvételt kezdeményező érintettel, válaszadás a megkeresésre, megkeresésben feltett kérdések megválaszolása, általános ügyintézés a kapcsolatfelvétellel kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

o érintett neve,

o érintett e-mailcíme,

o érintett telefonszáma,

o egyéb, az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok

A kezelt személyes adatok forrása:

A kezelt adatok forrása az érintett.

Hozzájárulás visszavonása:

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Önnel folytatott beszélgetést. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton a fentebb rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

Az adatkezelés időtartama:

o az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,

o de legkésőbb a kommunikáció lezárását követően

A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái :

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tud a weboldalon található adatkezelő elérhetőségein keresztül üzenetet küldeni az Adatkezelőnek.

Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

II. A weboldalak által alkalmazott cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalra való belépéssel, ha ezt az Ön által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordozható okos eszközök), illetve azon e célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

A sütik segítségével a weboldal bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait, így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor weboldalainkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Önnek lehetősége van arra, hogy törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

– A weboldalakon ideiglenes munkamenet cookie-k és állandó cookie-k kerülhetnek elhelyezésre.

– A munkamenet cookie-k használata segíti a weboldal megfelelő, felhasználóbarát és biztonságos működését.

– Az állandó cookie-k segítnek abban az Adatkezelőnek, hogy többet megtudjon arról, hogy a Weboldalak látogatói milyen szokások szerint használják a honlapot. Ezeket az információkat a weboldalunk működésének javításához használjuk fel.

A weboldalakon 3. féltől származó cookie-k is kerülhetnek a berendezésére. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

3. féltől származó cookie-k a Google Analytics, illetve Youtube cookie-k melyekről részletes tájékoztatás az alábbiak elérhetőségeken tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

További cookie információkat itt talál:

https://support.google.com/analytics/?hl=hu#topic=3544906

https://www.google.com/policies/technologies/cookies

Részletes tájékoztatás az Google adatvédelmi irányelveiről a következő linken találhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A Honlapon a cookiek-hoz fajtájuk szerinti csoportosításban adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását.

Érintettek kategóriái:

Munkamenet cookie-k esetében a weboldalt látogató, felkereső valamennyi érintett, állandó cookie-k esetén, akik hozzájárultak a cookie használatához.

Az adatkezelés célja:

A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.

Az adatkezelés jogalapja:

o Az ideiglenes munkamenet cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) szerinti jogalap) Az Adatkezelő jogos érdeke weboldalának megfelelő működése.

o Az állandó cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása az adatai kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

A kezelt személyes adatok forrása:

A kezelt adatok forrása az érintett.

Hozzájárulás visszavonása:

Az állandó cookie-k esetében Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja akként, hogy a sütiket letiltja, kikapcsolja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett sütikkel kapcsolatos tevékenységet meggátolhatja, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, melynek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el, melyeket a következő oldalakon talál:

Mozilla Firefox: Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére

Google Chrome: A cookie-k be- és kikapcsolása

Microsoft Internet Explorer: Cookie-k törlése és kezelése

Microsoft Edge: A Microsoft Edge, a böngészési adatok és az adatvédelem

Apple Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Mac gép Safari alkalmazásában

Tiltakozás:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek jog alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben Adatkezelő megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, töröli a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.

A tiltakozást akár postai, akár elektronikus úton az 1. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

Az adatkezelés időtartama:

• állandó cookie-k esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum a táblázatban megjelölt időtartamig.

• munkamenet cookie-k a munkamenet végeztével, a böngésző bezárásával törlődnek.

A weboldalakon alkalmazott cookie-k:

cookie típusa az adatkezelés célja az adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama a kezelt adatok köre
https://www.modulartacademy.hu/ esetén
_grecaptcha spam elleni védelem biztosítása Az adatkezelő jogos érdeke munkamenet Adatkezelő nem kezel személyes adatot
CONSENT annak észlelésére szolgál, hogy a látogatót elfogadták-e a marketing kategória cookie-kat Az adatkezelő jogos érdeke 2 év Adatkezelő nem kezel személyes adatot
cookie_notice_accepted látogatók részéről cookie kezelés elfogadásának ellenőrzését végzi Az adatkezelő jogos érdeke 29 nap Adatkezelő nem kezel személyes adatot
rc::a

rc::b

rc::c

rc::d-15#

Ez a cookie megállapítja, hogy a weblap látogatója robot, vagy igazi ember-e Az adatkezelő jogos érdeke A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a munkamenet cookie automatikusan törlődik a Felhasználó számítógépéről. nem kezel személyes adatot
wc_cart_hash_#, wc_fragments_# Megőrzi a felhasználó kosarának tartalmát a weblapon. Az adatkezelő jogos érdeke wc_cart_hash_# ns

wc_fragments_# munkamenet

nem kezel személyes adatot
Google Analytics cookie-k Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat érintett hozzájárulása adatai kezeléséhez _ga          2 év

_gat         1 nap

_gid         1 nap

 

 

Adatkezelő nem kezel személyes adatot, az adatkezelés a Google szerverén történik
ads/ga-audiences információk tárolása marketing célokra érintett hozzájárulása adatai kezeléséhez munkamenet nem kezel személyes adatot
NID a hirdetésmegjelenítés biztosításához tárolja a felhasználói beállításokat érintett hozzájárulása adatai kezeléséhez 6 hónap nem kezel személyes adatot
tr, _fbp, A Facebook használja a célzott hirdetés megvalósítása céljából érintett hozzájárulása tr     munkamenet

_fbp      3 hónap

 

Adatkezelő nem kezel személyes adatot
VISITOR_INFO1_LIVE   érintett hozzájárulása 179 nap személyes adatot kezel: felhasználó nevét
YSC   érintett hozzájárulása munkamenet személyes adatot kezel: felhasználó nevét
yt.innertube::nextId

yt.innertube::requests

  érintett hozzájárulása nem selejteződik személyes adatot kezel: felhasználó nevét
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY,

yt-remote-cast-available,

yt-remote-cast-installed,

yt-remote-connected-devices,

yt-remote-device-id,

yt-remote-fast-check-period,

yt-remote-session-app,

yt-remote-session-name

 

Tárolja a felhasználó videolejátszó beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával érintett hozzájárulása munkamenet:

yt-remote-cast-available,

yt-remote-cast-installed,

yt-remote-fast-check-period,

yt-remote-session-app,

yt-remote-session-name

 

 

nem selejteződik:

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY,

yt-remote-connected-devices,

yt-remote-device-id,

 

személyes adatot kezel: felhasználó nevét
 

https://online.modulartacademy.hu/ esetében

NID a hirdetésmegjelenítés biztosításához tárolja a felhasználói beállításokat érintett hozzájárulása adatai kezeléséhez 6 hónap nem kezel személyes adatot

A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái :

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén, lehetséges, hogy az oldal nem fog megfelelően működni.

Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

III. Felhasználói regisztrációhoz tartozó adatkezelés

Érintettek kategóriái:

Regisztrációt kezdeményező természetes személy

Az adatkezelés célja:

Regisztráció feldolgozása és elfogadása webes felületen

Kezelt adatok köre:

Név, Email, Telefonszám, Jelszó

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

A kezelt személyes adatok forrása

Az adatokat az online rendelést indító érintett szolgáltatja az Adatkezelőnek

Személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve címzettek kategóriái:

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatokat a regisztráció visszavonásáig, azaz az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja az Adatkezelő.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a regisztráció nem lehetséges.

Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

IV. Online rendeléshez, számlázáshoz tartozó adatkezelés

Érintettek kategóriái:

Rendelést kezdeményező személy

Az adatkezelés célja:

Rendelés feldolgozása a webes felületen

Kezelt adatok köre:

Név, Cím, Email, Telefonszám, Jelszó

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok forrása:

Az adatokat az érintett szolgáltatja az Adatkezelőnek

Személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve címzettek kategóriái:

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

o PayPal

A Rendelés kifizetéséhez az Adatkezelő a PayPal nevű szolgáltatót is használja. Ilyen esetekben a PayPal adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása.

A PayPal adatvédelmi tájékoztatója elérhető: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

A PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. luxemburgi pénzügyi szabályozó hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier (vagy CSSF) által engedélyezett és felügyelt hitelintézet (vagy bank). CSSF székhelye: 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. E-mail cím: enquiry@paypal.com

Címzett: A kiállított számlák adatait az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerint a NAV részére a szamlazz.hu rendszeren keresztül.

A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az adatkezelő a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el, azokat 5 évig tárolja.

A szamlazz.hu adatvédelmi tájékoztatója elérhető:

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Adatfeldolgozó az adatkezelő által alkalmazott könyvelő cég:

Keller és Társa Konzultáns Kft.

székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 27.I.1.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az Adatkezelő a számlákon szereplő személyes adatokat a tárgyévet követően számított 5 évig őrzi meg a Sztv. előírásai szerint.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a regisztráció nem lehetséges.

Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

V. IMPRESSZUM

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

Cégnév: TAR-ART Felnőtt Művészeti Képzések Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Cirmos utca 8. tetőtér

Adószám: 2674018-1-41

Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviselő: Tar Csilla

Telefonszám: +36-70/432-6481

E-mail cím: info@modulartacademy.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: MAXER Hosting Kft

Telefonszám: +36 1 2579913

E-mail cím: info@maxer.hu

VI. REFERENCIÁK

A weboldalon néhány korábbi ügyfél véleménye, „Referenciája” került feltüntetésre az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. A vélemények teljes név kiírásával szerepelnek. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a véleményező teljes neve (esetleg más személyes adata) és véleménye, amennyiben ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén az adatbiztonság sérülésének komoly veszéllyel fenyegető szintűnek kell lennie, tehát a sérülésnek olyan fokúnak kell lennie, amely a személyes adatok:

– megsemmisülésével,

– elvesztésével,

– megváltoztatásával,

– jogosulatlan közlésével vagy

– jogosulatlan hozzáférésével jár együtt.

Incidensnek minősül, ha a fentiek közül bármelyik bekövetkezik, de ez nem zárja ki, hogy több pont is megvalósuljon egyszerre. Nem csupán a szándékos, rosszindulatú magatartások tartoznak e körbe, hanem a gondatlanságból elkövetett sérülések is. Az incidens tehát akkor következik be, ha véletlen vagy jogellenes cselekmény okozza.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Érintett tájékoztatáshoz való joga:

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást adatkezelési tevékenységről.

Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról,

• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

• az adatkezelés céljáról, jogalapjáról

• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

• az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,

• automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen.

Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül a rögzített elérhetőségen.

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).